Perpa Muhasebe Meslek Grubu 462. Toplantı

Bölüm içeriği:
Defter bilgi girişleri,
Kayıt dışı istihdamı önlemek için genelge
Gelir vergisi genel tebliğ
Kamu haznedarlığı genel tebliğ
289 nolu gelir vergisi tebliğ (turist rehberleriyle ilgili düzenleme)
E-Tebligatta gerçek ve tüzel kişilerin başvurusu
E-Arşiv fatura uygulamaları
İşçi kazasının yanlış kaydedilmesi sonucu sigortaya bildirilmesinde sorun yaşanması
Kısmi istihdam sözleşmesi ve eksik gün bildirimi
Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı

Visited 5 times, 1 visit(s) today