Perpa Sektör – Kobiler için Hibe ve Teşvikler I

Perpa Sektör’ün konuğu TR Kapital firması kobiler için hibe ve teşvikleri anlatıyor.
TR Kapital Yöneticisi Elif Yıldırım “TR Kapital’in hedefi yatırım yapmak isteyen firmalarımızın finansman maliyetlerini minimize etmek. Türkiye’de yeterli sayıda proje üretilemiyor. Kobiler istihdamın % 80’ini, katma değerin % 40’ını, üretimin % 60’ını oluşturur. Kobilerin % 25’i ilk yıl, % 25’i ise ilk 5 yıl içinde kapanıyor. Kurumsallaşamama ve kuruluşta eksik maliyet hesapları kobileri iflasa sürüklüyor. Her projenin kendine özgü bir grafiği vardır. Önemli olan bu grafiği anlamak, hibe – teşvik verecek yatırımcıyla buluşturmak” diyor.
TR Kapital Yöneticisi Ufuk Ayvat: “Türkiye kurumlarının ve AB’nin birçok hibe ve desteği var” diyor.
Türkiye’de hibe ve destek verenler: Kosgeb, Tübitak, Kırsal Kalkınma, Kalkınma Ajansı, İşkur, Ekonomi Bakanlığı
AB tarafından finanse edilen hibe ve teşvikler: Ipard 2, Horizon 2020, Erasmus, Sosyal Diyalog, Büyükelçilik Programları
Ayvat: “Firmalar hibe ve teşviklerden haberdar değil. Hibe ve teşviklerin takip edilebileceği ortak bir platform yok. Kobilerin Kosgeb desteklerinden faydalanabilmesi için öncelikle Kosgeb’e kayıt yaptırmaları gerekiyor. Şu anda en çok gündemde olan Kosgeb’in girişimcilik desteği. Kosgeb Kobi Markalaşma ve Kurumsallaşma Desteği, Kosgeb Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı diğer çalışmalar arasında. Aynı alanda faaliyet gösteren kobiler birleşip Kosgeb’e başvurduklarında ortak tüzel kişilik üzerinden yardım alabilirler” diyor.

Visited 17 times, 1 visit(s) today