Bölüm içeriği: 1. İşverenin yükümlülüğü 2. Risklerden korunma ilkeleri 3. İş güvenliği ve iş sağlığı hizmetleri için görevlendirme 4. İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 5. İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanları Uzman: Arel İş Güvenliği Hizmetlerinden A sınıfı İş Güvenliği uzmanı Muharrem Coşkun

Read more

Bölüm içeriği: 1. Tehlike sınıfının belirlenmesi 2. Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 3. Acil durum planları, yangın müdahale ve ilk yardım 4. Tahliye 5. Çalışmaktan kaçınma hakkı 6. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 7. Sağlık gözetimi 8. Çalışanların bilgilendirmesi 9. Çalışanların eğitimi Uzman: Arel İş Güvenliği Hizmetlerinden A Sınıfı İş Güvenliği […]

Read more

Bölüm içeriği: 1. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 2. Çalışanların yükümlülükleri 3. Çalışan temsilcisi 4. İş sağlığı ve güvenliği kurulu 5. İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 6. İşin durdurulması 7. İdari para cezaları ve uygulanması 8. Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı 9. Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 10. İş güvenliği uzmanı […]

Read more

Bölüm içeriği: 1. Yönetmeliğin amacı, 2. İşverenin iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yükümlülükleri, 3. İş sağlığı ve güvenliği kayıtlarına ilişkin işveren yükümlülükleri, 4. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışanların hakları ve yükümlülükleri Uzman: Arel İş Güvenliği Hizmetlerinden A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun

Read more

Bölüm içeriği: 1. Yönetmeliğin amacı, 2. İşverenin iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yükümlülükleri, 3. İş sağlığı ve güvenliği kayıtlarına ilişkin işveren yükümlülükleri, 4. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışanların hakları ve yükümlülükleri, 5. OSGB birimleri Uzman: Arel İş Güvenliği Hizmetlerinden A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun

Read more

Anı Sağkan’ın sunduğu AREL OSGB’den A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun’un değerli yorumlarıyla katıldığı İş’te Güvenlik programının bu bölümünde İş Güvenliği Kanunu ele alınıyor. Programda; kanunun amacı, kanunun kapsadığı iş yerleri, işverenin yükümlülükleri, işyerlerinin tehlike sınıflandırmaları, yaptırılması gereken sağlık gözetimleri, çalışanların yükümlülükleri, çalışan temsilcisi konuları konuşuluyor.

Read more

Anı Sağkan’ın sunduğu AREL OSGB’den A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun’un değerli yorumlarıyla katıldığı İş’te Güvenlik programının bu bölümünde “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Yönetmelik” ele alınıyor. Programda; yönetmeliğin amacı, yönetmelikten hangi iş yerleri yararlanabilir, destek bedellerinin tespiti, başvuru nasıl yapılıyor, ödemeler nasıl alınıyor konuları işleniyor.

Read more

Anı Sağkan’ın sunduğu, AREL OSGB’den A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun’un değerli yorumlarıyla katıldığı “İş’te Güvenlik” programının bu bölümünde “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” ele alınıyor. Programda; iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu, iş güvenliği uzmanı konusunda işverenin yükümlülükleri, iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, görevleri ve görevlendirmeleri, iş güvenliği uzmanlarının sınıflandırması, yükümlülükleri, […]

Read more

Anı Sağkan’ın sunduğu AREL OSGB’den A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun’un değerli yorumlarıyla katıldığı İş’te Güvenlik programının bu bölümünde “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” ele alınıyor. Programda; iş yerlerinde risk analizi yapma zorunluluğu, işverenin yükümlülükleri, risk değerlendirme ekibi nasıl olmalıdır, risk değerlendirmesi nasıl yapılır, iş yerinde tehlike nasıl tespit edilir, risk […]

Read more