Perpa Muhasebe Meslek Grubu’nun 469. Toplantısında İş yeri açılışlarında nakil işlemleri, SMMM mahkeme süreçleri, Yabancı kişiler adına açılan şirketler, İhraç Kayıtlı Teslim, Kapasite Raporu, Konut Kira Geliri, İşten Çıkma, Çıkarılma ve İşçi Hakları, Uygulamalarda Yaşanan Zorluklar ve güncel mevzuat konuşuluyor.

Read more

Perpa Sektör SMMM sektörünü 2. bölümde ele almaya devam ediyor. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Çelik Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği hakkında bilgi veriyor. “MMMBD’nin 27 şubesi, yaklaşık 7000 üyesi bulunuyor. TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir üyelerimiz arasında” diyor. Mali Müşavirler Muhasebeciler […]

Read more

Bölüm içeriği: Defter bilgi girişleri, Kayıt dışı istihdamı önlemek için genelge Gelir vergisi genel tebliğ Kamu haznedarlığı genel tebliğ 289 nolu gelir vergisi tebliğ (turist rehberleriyle ilgili düzenleme) E-Tebligatta gerçek ve tüzel kişilerin başvurusu E-Arşiv fatura uygulamaları İşçi kazasının yanlış kaydedilmesi sonucu sigortaya bildirilmesinde sorun yaşanması Kısmi istihdam sözleşmesi ve eksik gün bildirimi Bedelli askerlik […]

Read more

Bölüm içeriği: Güncel Mevzuat, Vergide 1 Ocak Krizi, İnternetten satışlarda komisyon bedeli kesimi, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Uygulamaları , Uygulamalarda yaşanan zorluklar

Read more

Bölüm içeriği: Güncel Mevzuat Elektronik Tebligat Sistemi Uygulamalarda yaşanan zorluklar

Read more

Bölüm içeriği: Güncel mevzuat, Uygulamada yaşanan sorunlar, Transit ticaret uygulamaları, Kira gelirlerinde emsal bedel uygulaması, Personel izinleriyle ilgili uygulamalar, Muhasebe mesleğinde haksız rekabet

Read more

Bölüm içeriği: 1. Güncel mevzuat 2. Gelir vergisi mükelleflerinin çalışan sigorta ödemelerinde yaşanan sorunlar 3. Mevzuatta yeni düzenlemeler 4. Yeni şirket açılışında Bağkur – SSK girişleri

Read more

Bölüm İçeriği: 1. Perpa B Blok hızlı internet fiberoptik çalışmaları tamamlandı 2. 6645 sayılı torba yasa 3. 4B kapsamındaki sigortalılığın durdurulmasıyla ilgili 2015/13 sayılı genelge 4. Elektronik defterle ilgili tebliğ 5. Asgari geçim indirimiyle ilgili düzenleme 6. 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesiyle ilgili kanun

Read more

Bölüm içeriği: 1. Güncel mevzuat 2. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Uygulaması 3. İşletme kayıt belgeleri uygulaması 4. E-fatura sistemi 5. Genişleme tebliği

Read more

Bölüm içeriği: 1. Güncel mevzuat 2. Defterlerin kapanış tasdikleri 3. Haksız rekabet yazılım programı 4. Ek tebliğler 5. E-arşiv uygulaması

Read more