Bölüm içeriği: Defter bilgi girişleri, Kayıt dışı istihdamı önlemek için genelge Gelir vergisi genel tebliğ Kamu haznedarlığı genel tebliğ 289 nolu gelir vergisi tebliğ (turist rehberleriyle ilgili düzenleme) E-Tebligatta gerçek ve tüzel kişilerin başvurusu E-Arşiv fatura uygulamaları İşçi kazasının yanlış kaydedilmesi sonucu sigortaya bildirilmesinde sorun yaşanması Kısmi istihdam sözleşmesi ve eksik gün bildirimi Bedelli askerlik […]

Read more