Kuyumculuk II

Bölüm içeriği:
1. Kuyumculuk sektöründe fuarlar
2. Dünyada Türkiye kuyumculuğunun yeri
3. Türkiye’nin sektörde rakipleri kimler?
4. Türkiye sektörde en büyük ihracatı nereye yapıyor?
5. Türkiye’nin Ermeni ve Süryani ustaları
6. Vergi sistemindeki düzenlemeler ve ÖTV
7. Kuyumculuk sektöründe fikri ve sınai mülkiyet hakları
8. Sektörde teknolojik gelişmeler
9. Kuyumcukent
10. Sektörün sorunları
Sunucu – Editör: Anı Sağkan
Konuk: İstanbul Kuyumcular Odası Kamuoyundan Sorumlu Eski Komisyon Başkanı Aziz Akbulut

Visited 22 times, 1 visit(s) today