Perpa B Blok Eğik Cam Doğramaları Yenileme Çalışması Temmuz 2023

PERPA B Blok 5, 8, 11. katlar yan koridor eğik cam doğramaları yenileniyor. Zamanla yıpranan ve ekonomik ömrünü dolduran cam doğramalar sökülerek ASAŞ marka alüminyum doğrama ile değiştirilecek.
11. katta pastan zarar görmüş ancak arındırılabilir olan profiller pastan temizlendikten sonra anti korozif boya ile tamir edildi.
Profil altındaki parapet duvarlarının tamiratı yapılarak dış cepheden izolasyonu sağlandı. Parapetin üzerinde bulunan demir profillerin ankre işlemleri tamamlandı.
Kullanım ömrünü dolduran cam doğramalar ise sökülerek hurda olarak satıldı.
11. kat eğik camları için parapetlerin üstündeki yatay beton 40×20 kutu profil ile kafes dönülerek sağlamlaştırıldı. Bu kafesin üstü, 4 mm (7016) antrasit gri alüminyum kompozit panel ile kaplanarak estetik görünüm ve rahat kullanım elde edildi.
Demir profillerin alüminyum kaplaması yapıldı. İki cam aralığına numune doğrama takılarak uygunluğunun kontrolü ve onayı yapıldı. Sürgülü ve sabit yatay doğramalar yerine takılmaya başlandı.
8. kat eğik camları için de çalışma devam ediyor. Mevcut camlar söküldü.
İş güvenliği için korumalık demirler montajlandı ve branda gerildi.
Profillerin üstüne 4+4 lamine cam doğrama yapılacak. Cam doğramalar, dikey doğrultuda 2 adet, yatayda ise 1 açılır, 1 sabit olacak şekilde konulacak.
Ayrıca 4, 7 ve 10. otopark katları için çift açılır olacak şekilde tek kanat olarak 4+4 lamine cam doğrama ve zemin bölümüne de damlalık mermer yapılıp doğrama mermerin üzerine konumlandırılacak.
Yan koridor eğik cam doğramaları, daha önce yenilemesi yapılan PERPA B Blok yan giriş kapısı ile birleşerek, günümüz şartları ve teknolojisine uygun modern bir yapıya kavuşacak.

Visited 74 times, 1 visit(s) today