İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Yönetmeliği

Bölüm içeriği:
1. İşverenin iş sağlığı konusundaki yükümlülükleri,
2. İş sağlığı personeli için alan oluşturma zorunluluğu,
3. İş sağlığı sorunları sonucu kariyer değişimi,
4. Meslek hastalıkları,
5. Çalışanın iş sağlığı sorunlarında işveren davranışları,
6. İşyeri hekiminin görevleri,
7. Sağlık gözetimi,
8. İşyeri hekiminin yükümlülükleri, yetkileri ve çalışma süreleri,
9. İşverenin iş sağlığı konusunda kötü niyeti,
10. Diğer sağlık personelinin nitelikleri, görevleri, yetkileri ve çalışma süreleri,
11. İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli sertifika sınavları.
Editör-Spiker: Anı Sağkan
Konuk: Eren OSGB’den İşyeri Hekimi Dr. Bülent Çakır

Visited 13 times, 1 visit(s) today