Bölüm içeriği: 1. İşyeri hekimi kimdir, 2. Firmaların işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu, 3. Perpa gibi büyük ticaret merkezlerinde işyeri hekimlerinin çalıştırılması, 4. NACE kodları ve bu kodlara göre şirketlerde ve sektörlerde sağlık kontrolleri, 5. İş yerlerinde sağlık kontrollerinin aksatılması durumunda yaptırımlar. Editör-Spiker: Anı Sağkan Konuk: Eren OSGB’den İşyeri Hekimi Dr. Bülent Çakır

Read more

Bölüm içeriği: 1. İşverenin iş sağlığı konusundaki yükümlülükleri, 2. İş sağlığı personeli için alan oluşturma zorunluluğu, 3. İş sağlığı sorunları sonucu kariyer değişimi, 4. Meslek hastalıkları, 5. Çalışanın iş sağlığı sorunlarında işveren davranışları, 6. İşyeri hekiminin görevleri, 7. Sağlık gözetimi, 8. İşyeri hekiminin yükümlülükleri, yetkileri ve çalışma süreleri, 9. İşverenin iş sağlığı konusunda kötü niyeti, […]

Read more

Bölüm içeriği: 1. Kanunun iş dünyasına uyumlanması, 2. Kayıt dışı çalışan sorununun çözümü, 3. İş sağlığı ve iş güvenliği kanununun kısıtlamaları ve getirdiği cezalar, 4. OSGB kötü niyetiyle ilgili önlemler, 5. OSGB çapraz sorgusu nedir, 6. İş Güvenliği ve İş Kanunundaki eksikler, 7. İş dünyasına uyum konusunda OSGB’lerin dikkat etmesi gerekenler. Editör-Spiker: Anı Sağkan Konuk: […]

Read more

Yönetmeliği konuşuluyor. Bölüm içeriği: 1. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin tanımı ve amacı, 2. OSGB uygulamasının ortaya çıkma nedenleri, 3. OSGB’lerin sağladığı faydalar, 4. OSGB hangi uzmanları barındırır, 5. OSGB sistemi gelecekte neler vadediyor, 6. OSGB sistemine olumsuz tepkiler. Editör-Spiker: Anı Sağkan Uzman: Eren OSGB’den işyeri hekimi Dr. Bülent Çakır

Read more

Bölüm içeriği: 1. İnşaat sektöründe OSGB uygulamaları 2. Kimler inşaat sektörü çalışanı olamaz 3. Sektör çalışanlarının karşılaşabileceği sağlık problemleri 4. Meslek hastalıklarını önlemek için yapılabilecekler 5. İnşaat sektörü OSGB çalışanının özellikleri Editör-Spiker: Anı Sağkan Konuk: Eren OSGB’den İşyeri Hekimi Dr. Bülent Çakır

Read more

Bölüm içeriği: 1. Perpa firmalarının yapısı ve OSGB uygulamaları 2. Ticaret Merkezi içinde OSGB 3. Perpa tipi çalışma alanları için kanuni yükümlülükler ve cezalar 4. Perpa firmalarının OSGB’ye bakışı Editör-Spiker: Anı Sağkan Konuk: Eren OSGB’den İşyeri Hekimi Dr. Bülent Çakır

Read more

Bölüm içeriği: 1. Lojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin yeri 2. Sektörde OSGB uygulamaları 3. Lojistik sektöründe OSGB’nin önemi 4. Sektör çalışanlarının meslek hastalıkları konusunda dikkat etmesi gerekenler 5. Meslek hastalıklarının önlenmesinde egzersizin önemi Editör-Spiker: Anı Sağkan Konuk: Eren OSGB’den İşyeri Hekimi Dr. Bülent Çakır

Read more

Bölüm içeriği: 1. Vücutta nabız alınabilen bölgeler 2. Hasta yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir 3. Hasta yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir 4. Hasta yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır 5. Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir 6. Temel yaşam desteği 7. Solunum durması nedir 8. Kalp durması nedir 9. Hava yolunu açmak için baş-çene pozisyonu nasıl verilir Konuk: […]

Read more

Bölüm içeriği: 1. İlk yardım nedir 2. İlk yardımcı kimdir 3. İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir 4. İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir 5. İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir 6. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir 7. İlk yardımcının özellikleri nasıl olmalıdır 8. Hayat kurtarma zinciri nedir 9. İlk yardımın ABC’sı nedir 10. Yaralının […]

Read more