Prysmian Group ve PERPA Kanserli Çocuklara Umut Oldu

KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı), Prysmian Group ve PERPA Ticaret Merkezi iş birliğiyle Umut Kafe PERPA’ya geldi.
Umut Kafe aracı, 11 Mayıs Çarşamba gün boyu PERPA 8. kat girişindeydi.
PERPA Ticaret Merkezi B Blok ve PERPA Kooperatifi Başkanı Hacı DEMİR, Yönetim Kurulu Üyesi Harun AĞIRBAŞ, PERPA B Blok Denetleme Kurulu Üyesi Aykut ÖZTÜRK, PERPA Temsilciler Üst Kurulu Denetleme Kurulu Üyesi Necati ERBAŞ Umut Kafe’yi ziyaret etti.
Perpalılar Umut Kafe’den atıştırmalık, sıcak ve soğuk içecekler alarak çocuklarımıza destek oldular.

KAÇUV Hakkında

Kuruluş ve Amaçlar

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakıf, çocukların tedavi süreçlerinde aileleri ile birlikte ücretsiz konaklayabilecekleri Aile Evleri ile hizmet vermektedir. Hastanelerin çocuk hematoloji ve onkoloji servislerinde ve Aile Evleri’nde psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini artıracak etkinlikler ve projeler yürütülmektedir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde başlayan faaliyetler halen İstanbul, İzmir, Bursa ve Zonguldak’ta toplam 12 hastanenin 14 servisinde sürdürülmektedir.

Vizyon

Türkiye’de kanserli çocukların tedavilerine çocukluk çağına uygun, eşit bir erişimin sağlandığı fiziksel ve tıbbi koşullar sunan; bu sürecin gerektirdiği tüm psikolojik ve sosyal gereksinimlerin sağlandığı bir sağlık kapasitesinin oluşmasıdır.

Misyon

• Kanser tedavisi gören çocuk, ailesi ve yakın çevreleri için fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini artıracak gereksinimlerin sağlanması,
• Çocukların tedavi süreçlerini destekleyecek psikolojik ve sosyal etkinliklerin yürütülmesi,
• Çocukların tedavi süresince eğitim hakkından mahrum kalmamaları,
• Eğitimler aracılığıyla ebeveyn bilinçlendirmesi,
• Aile Evleri destekleriyle aile bütünlüğünün ve tedavinin devamlılığının sağlanması,
• Tedavi sürecinde önemli bir aktör olan sağlık personelinin motivasyonunun sağlanması,
• Sağlıklı bireylere yönelik farkındalık çalışmaları ile halk sağlığına yönelik önleyici çalışmalar gerçekleştirilmesi.

Nasıl Gönüllü Olabilirsiniz?

KAÇUV’da gönüllüler Aile Evleri’nde ve hastane servislerinde tedavi gören çocuklarla ve aileleriyle gerçekleştirilen proje ve etkinliklere, kaynak geliştirme ve iletişim alanlarında yürütülen faaliyetlere ve merkez ofiste günlük çalışmalarda ekibe destek olabilirler.

Vakfın vizyonunu ve misyonunu benimseyen, düzenli olarak Vakıf çalışmalarına katılabilecek, çocukluk çağı kanseri tedavisi gören çocuklarla, aileleriyle ya da bu konudaki faaliyetlerle ilgili çalışmalarda istekli olan herkes KAÇUV Gönüllüsü olabilir. 18 yaş altı adaylar tedavi gören çocuklarla buluşamamakta; yalnızca merkez ofis, iletişim ve kaynak çalışmalarımıza destek verebilmektedir.

Kaçuv’un internet sitesini ziyaret ederek bağışta bulunabilir, umut dükkanından alış veriş yapabilirsiniz.
https://kacuv.org/
https://www.kacuvumutdukkani.org/