Perpa Sektör – Maden Sektörü I

Türkiye Madenciler Derneği 2. Başkanı Maden Mühendisi Ali Emiroğlu ile maden sektörünü değerlendiriyoruz.
Emiroğlu: “Türkiye’de madencilik faaliyetleri antik çağlara uzanıyor. Anadolu, antik çağlardan günümüze uzanan ve cumhuriyet döneminde gelişen bir madencilik sektörüne sahip. Mermer ve doğal taş 1985 yılında Maden Kanunu kapsamına alındıktan sonra atılım yaptı. Mermer, doğal taş rezerv ve çeşidinde dünyanın en önemli ülkelerinden birisiyiz. İhracatımızın yüzde 53’ü maden, yüzde 47’si mermer ve doğal taş ihracatı olarak gerçekleşiyor. Maden sektörümüz son 25 yılda gelişim gösterdi. Ancak 2013 yılından beri sektör düşüşte. Gelişmiş ülkelerin maden kanunları sık değişmiyor, uzun vadeli yatırım ve projeler yapılıyor, sermaye ve bilgi birikimleri fazla. Türkiye’de maden kanunu, yönetmelikler ve genelgeler köklü değil. İzin süreçleri fazla, sürpriz engeller ve öngörülemeyen sorunlar çıkıyor. İşçi sağlığı ve güvenliği konuları gelişmiş ülkelerde benimsenmiş ve özümsenmiş. Türkiye’de bu konularda yeterli eğitim sağlanamadı, kaderci anlayış bırakılamadı. Türkiye çok zengin maden çeşitliliğine ve yataklara sahip. Henüz keşfedilmemiş maden yataklarımız var. Türkiye henüz 0 m – 200 m aralığındaki madenleri işletebiliyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu aralık 1000 metre seviyesinde. Dünya globalleşiyor. Madenler dünyanın ortak malı haline geliyor. Fiyatlar ve üretim politikaları dünyanın hammadde ihtiyacına göre şekilleniyor. Dünya globalleşiyor. Madenler dünyanın ortak malı haline geliyor. Maden sektörümüzün gelişebilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekli. Güven ortamı ve teşvik verilmesi yatırımları arttırır. Maden aramalarının önünün açılması gerekli. Madencilikte orman bedelleri Türkiye’de çok yüksek. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullar sektörün büyümesine engel oluyor, bu koşullarda madene yatırım yapılmıyor. Madencilik sektörü gittiği yörelere yol, elektrik ve istihdam olanağı götürür. 2012 yılından itibaren ihracat ve üretimin azalması istihdamı da azalttı. Sektörün en büyük sorunlarından biri kalifiye işçi ve teknik eleman bulmanın zorluğu” dedi.
3 – 4 Aralık 2016 “Küresel Madencilik Sektöründe Operasyonel Risk Yönetimi, 5 – 6 Aralık 2016 II. Uluslararası Madenlerde İSG Konferansı ve Sergisi, Güvenli Madenciliğin Yol Haritası, Hilton Konferans Merkezi Harbiye’de gerçekleşecek.

Editör – Sunucu: Anı Sağkan

https://www.perpa.tv/maden-sektoru-i/

Kobi Kalesine girmek için tıklayınız

ANASAYFA


http://www.perpa.com.tr/
https://www.youtube.com/perpatv/
https://www.facebook.com/perpatv/
https://twitter.com/perpatv
http://www.perpa.com.tr/

Visited 6 times, 1 visit(s) today