Ocak 2022 İGDAŞ ve Elektrik Faturalarımız Bilgilendirme

Değerli Perpalılar, İGDAŞ ve Elektrik Faturalarımız Artışı Hakkında Bilgilendirme;
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca yapılan elektrik ve doğal gaz fiyat artışları elektrik ve İGDAŞ faturalarımıza yansımaktadır.
2021 yılı Ocak ayı için Perpa Ticaret Merkezi B Blok olarak tüm masraflar dahil m3 başına İGDAŞ’a ödediğimiz doğal gaz birim fiyat tutarı 2,097 TL’dir.
2022 yılı Ocak ayı için tüm masraflar dahil m3 başına İGDAŞ’a ödediğimiz doğal gaz birim fiyat tutarı 9,6856 TL’dir.
Ocak 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında yani bir yılda doğalgaz birim fiyatındaki artış oranı yüzde 362’dir.
Ocak 2021 ve Ocak 2022 tarihli elektrik faturalarımızda görüldüğü gibi, Ocak 2021’de ödediğimiz tutar 223639.10 TL’dir. Ocak 2022’de daha az elektrik tüketmemize rağmen fatura tutarımız 598972.50 TL’dir.
Değerli maliklerimiz ve Perpalılar, 
Isıtma soğutma borç ödemelerinize ve elektrik ödemelerinize yansıyan artışların PERPA B Blok yönetimi ile ilgisi olmadığını önemle belirtiriz.
Ocak 2021’e ait ve Ocak 2022’ye ait elektrik ve İGDAŞ faturalarımızı www.perpa.com.tr internet sitemizden inceleyebilirsiniz.

İGDAŞ ve Elektrik Faturalarımızı www.perpa.com.tr internet sitemizden inceleyebilirsiniz.

İGDAŞ NEDİR

1- İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ), 25 Aralık 1986 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve bazı iştiraklerin katılımıyla kuruldu. İstanbul’u kirli havadan kurtarmak amacıyla kurulan İGDAŞ, şehrin yakıt ihtiyacını, çevre ve insan sağlığına en uygun ve en ekonomik enerji kaynağı olan doğal gaz ile karşılamaya başladı.

Bu karara istinaden İstanbul’da İETT bünyesinde fizibilite çalışmaları başlatıldı ve alınan teklifler incelendikten sonra, konunun ülkemizde yeni olması sebebiyle Mayıs 1987’de, İstanbul doğal gaz sisteminin malzeme ve işçiliği Fransız SAE firması ile Alarko konsorsiyumuna ihale edildi. 1989 yılında başlanan çalışmalar neticesinde abonelere ilk doğal gaz Kadıköy ilçesinde, Ocak 1992’de verildi. Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen yatırımın birinci bölümü Mayıs 1993’te tamamlandı. Daha sonraki çalışmalar İGDAŞ bünyesinde yürütülmeye başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bilinen en temiz fosil yakıt olması ve şehrin hava kirliliğinin azaltılmasına yapacağı olumlu katkı nedeniyle doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmayı öncelikli hedef olarak belirledi. Bu hedef doğrultusunda, doğal gaz ulaştırılan yerlerde kullanımının zorunlu hale getirilmesi için İl Mahalli Çevre Kurulu’nca 30.11.1994 tarih 5 sayılı, 26.01.1995 tarih ve 1 sayılı,  İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce 28.06.1995 tarih ve 7 sayılı kararlar alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, doğal gazın öncelikle hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasını sağlamak amacıyla, 1995 yılında Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ne “İstanbul’da Hava Kirliliği Haritasının Çıkarılması ve Doğal Gaz Kullanımına Öncelik Verilecek Bölgelerin Belirlenmesi Araştırma Projesi” çalışması yaptırıldı. Bu proje ile elde edilen bilgilere göre hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgeler belirlenerek öncelikle bu yerlere doğal gazın ulaştırılması sağlandı.

Ardından yatırımlara hız verildi ve halkımız doğal gaz kullanımı konusunda bilinçlendirildi.

İstanbul halkına en iyi şekilde hizmet vermek için yapılan çalışmalar, İGDAŞ’ın dünya standartlarını yakalamasını sağladı.

2- İGDAŞ ve Elektrik Faturalarımız www.perpa.com.tr internet sitemizden inceleyebilirsiniz.

Kaynak

Visited 12 times, 1 visit(s) today