Gimder İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

GİMDER (Gelir İdaresi Müdür ve Müdür Yardımcılar Derneği) İstanbul şubesi olağan genel kurul toplantısı PERPA B Blok Mithat Yümlü toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya birçok önemli isim katıldı.
Merkezi PERPA’da bulunan Gelir İdaresi Müdür ve Müdür Yardımcıları Derneği, PERPA’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir’e derneğe katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

1- Gimder Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde 18.11.1996 tarihinde kurulan Gelir İdaresi Müdür ve Müdür Yardımcıları Derneği, kısa adıyla GİMDER, Gelir İdaresi Müdürleri, Vergi Dairesi Müdürleri, Takdir Komisyonu Başkanları, Müdür Yardımcıları, Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları ve bu görevlerinden emekli olan üyelerden oluşmaktadır.

1996 yılında Genel Merkezi Ankara’da kurulan 2013 yılında Genel Merkezini İstanbul’a taşıyan Derneğimiz, bu gün Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir olmak üzere altı şube ile hizmetlerine devam etmektedir.

AB ortaklığı ile yürütülen “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması Projesi”  kapsamında Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun davetlisi olarak 1. Etik Platformu Çalıştayına katılım sağladık.

Derneğimiz adına Ali MENDİLLİ ve Nuri ATEŞ’in yer aldığı toplantıda Kamu Etik Kurulu’nun faaliyetlerine  katkı sunmak üzere  çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Toplantı sırasında Etik Kurul Başkanı Sayın Köksal TOPTAN ve Etik Kurul Üyesi Ziyaeddin AKBULUT ile verimli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Derneğimiz ile Toyota arasında yapılan anlaşma gereğince  üyelerimize tüm Toyota sıfır araç alımlarında VİP müşteri indirimi sağlanmıştır.  Üyelerin bu hizmetten istifade edebilmeleri için Derneğin üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması yeterli olacaktır.

VİZYONUMUZ 

Üyelerimiz arasında birlik ve beraberliği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi, mesleki bilgi birikimini ve üyelerimiz arasındaki iletişimi artırmayı, mesleki sorunların çözümü için her türlü çalışma ortamını sağlamak, bu amacı gerçekleştirmek için panel, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek. Periyodik olarak bir yayın organı çıkartmak. Vizyonumuz; Üyelerinin ülke sorunlarına çözüm üreten insanlar konumuna gelmelerini sağlamak için ortam yaratarak onların etkinliği ve verimliliğini artırmak bakımından ülkemizin saygın ve en başarılı mesleki derneği olmak ve güçlü bir Gelir İdaresi için her türlü çalışmayı yapmak

MİSYONUMUZ 

Üyelerinin ülke sorunlarına çözüm üreten insanlar konumuna gelmelerini sağlamak için ortam yaratarak onların etkinliği ve verimliliğini artırmak bakımından ülkemizin saygın ve en başarılı mesleki derneği olmak ve güçlü bir Gelir İdaresi için her türlü çalışmayı yapmak

Kaynak

1- gimder.org.tr

Visited 9 times, 1 visit(s) today