İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Bölüm içeriği:
1. İnşaat sektöründe OSGB uygulamaları
2. Kimler inşaat sektörü çalışanı olamaz
3. Sektör çalışanlarının karşılaşabileceği sağlık problemleri
4. Meslek hastalıklarını önlemek için yapılabilecekler
5. İnşaat sektörü OSGB çalışanının özellikleri
Editör-Spiker: Anı Sağkan
Konuk: Eren OSGB’den İşyeri Hekimi Dr. Bülent Çakır

Visited 8 times, 1 visit(s) today