Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selman KÜÇÜK Ziyareti

İlçe Milli Eğitim Ziyareti;

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selman KÜÇÜK ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlhan KURT, PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı DEMİR’i ziyaret etti.
PERPA B Blok Genel Müdürü Vehbi ÖZGÖZ, Başkan Hacı DEMİR’e eşlik etti.
Mesleki ve Teknik Eğitim programları ve PERPA’da yapılabilecek gündüz bakım evi konularında iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu habere www.perpa.com.tr sitesinden ulaşmak için TIKLAYINIZ.

1-Selman KÜÇÜK kimdir?

Selman Küçük, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Yönetimi Planlama bölümünde yüksek lisans yaptı. 1998 yılında Adana Kozan’da Gaziköy Lisesi’nde göreve başladı. Bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2011 yılına kadar Beyoğlu Anadolu Lisesi Müdür Yardımcılığı’nı üstlendi. Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı olarak çalıştı. Kadıköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Üsküdar Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapan Küçük, 2018 yılından beri Kabataş Erkek Lisesi Müdürlüğünü yaptı.

20.08.2021 tarihinde Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı.

2-Şişli İlçesi Hakkında:

Şişli, Beyoğlu İlçesinin bucağı iken 1954 yılında 6324 sayılı Yasa ile ilçe olmuştur. 1987 yılında da Kağıthane Şişli’den ayrılmıştır.

            Şişli ilçesi 28 mahalleye sahipken; 06/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı Kanun gereği Ayazağa, Maslak ve Huzur Mahallelerinin Şişli’den ayrılarak Sarıyer ilçesine bağlanması sonucu Şişli ilçesi 25 mahallesi ile bugünkü konumuna gelmiştir.

            Şişli, insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan İstanbul gibi büyük bir şehrin ilçesi olmakla beraber nispeten yeni bir yerleşim bölgesi sayılabilir. 1850’lerde bugünkü Şişli’nin bulunduğu arazi ya da toprak parçası adeta bağ, bahçe ve bostanlarla dolu bir yer iken ancak 19. yüzyılın ortalarından sonra iskana açılması neticesinde yapılaşma söz konusu olmuştur. Meşhur yabancı zenginlerin, Beyoğlu’ndan gelen azınlıkların,  Osmanlı paşalarının, yüksek memurların ve devrin münevverlerinin bahçe içindeki tek tük konaklarının yer aldığı Şişli’de 1895 yılında Darülaceze,  1899 yılında Etfal Hastanesi gibi sağlık kurumları da yer almaya başlamıştır. 1913 yılında elektrikli tramvayın Şişli’ye kadar uzanması ve son durağının Şişli olması, Şişlinin hızla gelişmesine katkı sağlamıştır. 17. yy da Taksim’den Pangaltı’na doğru uzanan yolun iki yanında mezarlıklar varken, 18.yy da Şişli ve Mecidiyeköy çevrelerinde bağlar ve bostanlar yer alıyordu. Balmumcu Çiftlik Hümayunu Şişli’ye kadar uzanıyordu. Bahçelerde sebze-meyvenin yanı sıra çeşitli çiçekler yetiştirilmekteydi. 19. yy dan itibaren çeşitli binalar yapılmaya başlandı. Feriköy’de ilk bira üretim tesisinin kurulması ve Şişli’de Etfal Hastanesi’nin açılışı 1899’lı yıllara rastlamaktadır.de ilk bira üretim tesisinin kurulması ve Şişli’de Etfal Hastanesi’nin açılışı 1899’lı yıllara rastlamaktadır.de ilk bira üretim tesisinin kurulması ve Şişli’de Etfal Hastanesi’nin açılışı 1899’lı yıllara rastlamaktadır.

            Bomonti’de bira fabrikası 19. yy’ın başlarında kurulmuştur. 1870’te Beyoğlu yangınında evsiz kalan Levantenler ve gayrimüslimler Harbiye çevresinde inşa edilen kargir binalara taşınmışlardır. Matbaa-i Osmaniye’yi kuran Osman Bey de Harbiye ile Şişli arasında bir arazi satın alarak bu arazide konak yaptırmıştır. Osmanbey semtinin adı bu konaktan gelir. Abdülmecid döneminde (1839 – 1861) imparatorluğun sınır bölgelerindeki yurtlarından olan birçok göçmen İstanbul’a sığınmış; bunlardan bir bölümü Şişli’nin hemen kuzeydoğusunda arpa tarlaları ve dutlukların bulunduğu alana yerleştirilmiştir. Bu kırsal yerleşim yerine padişahın adıyla Mecidiyeköy denmiştir. Taksim ? Şişli tramvay hattı 1913’te elektrikli hale getirilmiş, tramvay deposu da Şişli ile Mecidiyeköy arasına inşa edilmiştir. İstanbul’daki önemli anıtlardan biri olan Abide-i Hürriyet de 1911 de açılmıştır. Şehir yavaş yavaş Harbiye’ye, Pangaltı’na doğru, daha çok askeri ve idari yapılarla uzanmaktadır. Şehrin kuzeye ve kuzeydoğuya, yani Şişli, Nişantaşı ve Teşvikiye’ye doğru yayılmasında iki önemli etken, 1870’te Beyoğlu’nun büyük bölümünü ortadan kaldıran yangın felaketi ve Tanzimat’la birlikte yabancıların da şehrin istedikleri yerlerinde mülk edinmelerine olanak tanınmasıdır. Yerleşmenin Şişli’ye doğru uzanması 1881’den itibaren atlı tramvayın Taksim’den Pangaltı’na ve biraz daha ileriye, bugünkü Şişli’nin ortalarına doğru gelmesi ile hızlanmış, 1913’te elektrikli tramvay işlemeye başlamış, Şişli Beyoğlu’ndan sonra, İstanbul’un elektrik ve havagazı almaya başlayan ikinci semti olmuştur.

            Bütün bu ayrıntılar, semtin 1870’lerden sonra oluşmaya başladığını; 19. yy’ın son yıllarında, yabancıların ve kalburüstü azınlıkların yanında, batıcı bir yaşam biçimini benimsemiş veya buna özenen Osmanlı seçkinlerinin ve aydınlarının, o günün koşullarında görece çağdaş olanaklardan yararlanarak yaşadıkları bir yer olmaya yüz tuttuğunu göstermektedir.

            Ünlü yabancı zenginlerin, Beyoğlu’ndan gelen azınlıkların,  Osmanlı paşalarının, yüksek memurların ve devrin aydınlarının bahçe içindeki tek tük konaklarının yer aldığı Şişli’de 1895 yılında Darülaceze,  1898 yılında II. Abdülhamit’in difteriden ölen kızı Hafize Sultan için yaptırdığı Etfal Hastanesi gibi sağlık kurumları da yer almaya başlamıştır.

            Şişli semtinin hızla gelişmeye başlaması 1913’te elektrikli tramvayın buraya uzanması ve Şişli’nin son durak olmasından sonradır. Halaskargazi Caddesi boyunca evlerin, konakların sıklaşması, ilk apartmanların belirmesi 1910 – 1920 dönemidir. Mustafa Kemal’in Samsun’a gitmeden önce Aralık 1918’den Mayıs 1919’a kadar kaldığı ve bugün Atatürk Müzesi olarak korunan bina, dönemin yapıları hakkında fikir vermektedir.

Kaynak

1-,2- https://sisli.meb.gov.tr/

 

 

Visited 3 times, 1 visit(s) today