Savaş Psikolojisi

Psikiyatrist Uzman Doktor Zeynep Pınar’ın katıldığı İş’te Psikoloji’de savaş psikolojisi ele alınıyor.
Savaşın insan psikolojisi üzerine etkilerinin tartışıldığı programda Uzm. Dr. Pınar: “Psikolojinin sağlıklı olabilmesi için insanın güvenli bir ortamda yaşaması gerekir. Dünyayla her koşulda baş edebilmeyi öğrenmek gerekli. Güvensiz ortam ve kontrol edilemez durumlar insanda kaygı yaratır. İnsan strese cevap olarak kaçınma davranışı sergiler. Kaygıya karşı en iyi cevap bilgidir. Savaşa karşı sağlıklı savunma mekanizmaları geliştirilmesi gerekir. Belirsizlik ve arada kalma insanda stres yaratır. Serin kanlı olup sorunu üst beyinle çözmeye çalışmak gerekir. Korkuya teslim olunmamalı. Millet olma bilincine sahip olmak kaygı ve stresi azaltır.” diyor.
Pınar, saldırı anında insanda yaşanan psikolojik değişimleri de anlatıyor. “Korkunun fizyolojik belirtilerini bilmek korkuyu yenmek için gerekli. Strese yönelik idman yapılmalı. Kişi normal rutinlerinden kopmamalı, sosyal destek ağlarının önceden farkında olmalı. Terörün ve savaşın amacı, devlet birliğini bozmaktır. Savaş sonrası toplumda on beşe yakın psikiyatrik bozukluk görülür. Savaş vahşetinin kişide yarattığı travma, doğal afet travmasından çok daha büyük olur. Savaştan korunmada, sosyal destek ağlarının ve ailenin güçlü olması gerekir. Korkuya ve kaygıya teslim olmamalı. Umudu, yaşama amacını kaybetmemek ve yanlış varsayımlardan kaçınmak gerekir. Uzun süren travmalar kişide çaresizlik semptomu oluşturur. Cepheden dönen askerlerin üçte birinde travma sonrası stres bozukluğu görülür. Savaş esnasında ve sonrasında, ülkenin bütün meslek gruplarının organize olması gerekir. Travma sonrası stres bozukluğunun doğal ve geçici olduğunu insanlara öğretmek gerekir. Çocuklara savaş sırasında nereye sığınabileceklerini önceden söylemek gerekir. Çocuklara savaş hakkında uygun şekilde bilgilendirme yapılmalı yoksa çocukta suçluluk duygusu oluşur. Kaçış gerekli olduğunda çocukların ve yaşlıların yanlarında istedikleri bir eşyalarını götürmelerine izin vermeli”

Visited 29 times, 1 visit(s) today