Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi II

Bölüm içeriği:
1. İş yerlerinde risk analizi yapma zorunluluğu,
2. İşverenin yükümlülükleri,
3. Risk değerlendirme ekibi nasıl olmalıdır,
4. Risk değerlendirmesi nasıl yapılır,
5. İş yerinde tehlike nasıl tespit edilir,
6. Risk değerlendirmelerinin geçerlilik süresi nedir,
7. Birden fazla işverenin bulunduğu iş yerlerinde risk değerlendirmesi nasıl yapılır,
8. İş merkezleri ve iş hanlarında risk değerlendirmesi nasıl yapılır,
9. Bir iş yerinde alt işverenler varsa risk değerlendirmesi nasıl yapılır,
10. Çalışanlar riskler konusunda nasıl bilgilendirilir,
11. Çeşitli meslek gruplarına yönelik risk değerlendirmesi
Uzman: Arel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerinden A sınıfı İş Güvenliği uzmanı Muharrem Coşkun

Visited 17 times, 1 visit(s) today