ISO 14001: 2005 Çevre Yönetim Sistemi II

Seminer 2. bölüm içeriği:
Uygulama ve İşlem (eğitim, bilinç ve ehliyet, iletişim, doküman kontrolü, işlem kontrolü, acil hal hazırlığı)
Acil hal planlaması akış şeması
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet (İzleme ve ölçme, uygunsuzlukları düzeltme ve önleme, kayıt, çevre yönetim sisteminin denetimi)

Kalitek Danışmanlık’tan Kalite Yönetimi Uzmanı Umut Dizdar

Visited 13 times, 1 visit(s) today