PERPA Yapı Kooperatifi 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu

Sınırlı Sorumlu Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 11 Haziran 2022 Cumartesi günü PERPA A Blok büyük toplantı salonunda gerçekleşti.
Perpa Kooperatifi 2021 yılı faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesapları ve denetim kurulu raporu ayrı ayrı okundu, görüşüldü, ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.
Perpa Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususları ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.
2022 dönemi, kooperatif tahmini gelir-gider hesapları (tahmini bütçe) ve bütçe talimatı görüşüldü, oylandı, ödeme takvimi belirlendi ve ödemeyi aksatan üyelerin durumu görüşülerek karara bağlandı.
Kooperatif kârının üyelere dağıtılmayarak kooperatif menfaatine uygun işlerde kullanılması ve bütçe içinde kalması hususu görüşüldü, oylandı ve kabul edildi.
2007 yılında Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar uygulaması, parselasyon ve şuyulandırma işlemi sonucu PERPA Ticaret Merkezinin kurulu olduğu arsa ile Açık 1, Açık 2 ve Açık 3 otopark alanlarının bulunduğu arsaların açılan davalar sonucu, belediyelerce resen yapılan işlemlerin iptal edilerek tekrar tek parsele dönmesi ile ilgili genel kurula bilgilendirme yapıldı ve Açık 3 otoparkının işletilmesi konusu genel kurulca görüşüldü ve karara bağlandı.
Genel Kurul, dilekler ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi.
Genel kurulumuza katılım gösteren bütün üyelerimize teşekkür ederiz.
PERPA Yapı Kooperatifi 2021 Yılı Faaliyet Bültenini incelemek için perpa.com.tr internet sayfamızda faaliyet bültenleri bölümünü ziyaret ediniz.

Visited 9 times, 1 visit(s) today