Stewarding II

Bölüm İçeriği:
Gelişen teknolojinin Stewarding departmanına etkileri,
Stewarding personelinin sahip olması gereken özellikler,
Gençlerin iş kolu olarak stewarding departmanına ilgisi,
Stewarding departmanının sorunları,
Diğer ülkelerde stewarding departmanına yaklaşım,
Türkiye’de stewarding departmanlarına yaklaşım
Editör – Sunucu: Anı Sağkan
Konuk: TÜYİBDER Başkanı Erol Aydın

Visited 10 times, 1 visit(s) today