Bölüm İçeriği: Gelişen teknolojinin Stewarding departmanına etkileri, Stewarding personelinin sahip olması gereken özellikler, Gençlerin iş kolu olarak stewarding departmanına ilgisi, Stewarding departmanının sorunları, Diğer ülkelerde stewarding departmanına yaklaşım, Türkiye’de stewarding departmanlarına yaklaşım Editör – Sunucu: Anı Sağkan Konuk: TÜYİBDER Başkanı Erol Aydın

Read more

Bölüm içeriği: 1. Steward kimdir? 2. Stewarding departmanının görevleri 3. Stewarding departmanının önemi 4. Steward eğitimi 5. Stewarding departmanı, sektörde neden geri planda kaldı? 6. Stewarding departmanınında iş güvenliği 7. TÜYİBDER Editör-Sunucu: Anı Sağkan Konuk: TÜYİBDER Başkanı Erol Aydın

Read more