PERPA Kooperatifi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Ertelendi

Koronavirüs Ek Tedbir Kararları kapsamında PERPA Kooperatifi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Kanunen ileri bir tarihe ertelenmiştir

Değerli PERPA Kooperatifi Üyeleri,

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kooperatifimize genel kurul işlemleriyle ilgili resmi yazı göndermiştir.
Yazıya göre, İçişleri Bakanlığı 16230 sayılı Koronavirüs Ek Tedbir genelgesi ve İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi 96 No’lu Kararı ile:
“02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması” kararını almıştır.
Karar doğrultusunda İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yapı Kooperatiflerinin yapacakları Genel Kurullarda Bakanlık Temsilcisi görevlendirmesi yapmayacaktır.
“Bu tarihlerde Temsilci yokluğunda Genel Kurul toplantısı yapılmış olması suç teşkil edeceğinden dolayı tescil yazısı verilmeyecek olup, 02.10.2020 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce yapılan Bakanlık Temsilcisi görevlendirmeleri de iptal edilmiştir” denmektedir.
Bu nedenle PERPA Kooperatifi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu sizlere gönderdiğimiz mektupta yer alan tarihte kanunen yapılamamaktadır. Kanunen izin verildikten sonra, toplantı tarihi mektup yoluyla tarafınıza tekrar bildirilecektir.

PERPA Kooperatifi Yönetimi

Visited 23 times, 1 visit(s) today
Category: PERPA GÜNDEM