PERPA Kooperatifi 2019-2020 Yılları Seçimli Olağan Genel Kurulu

Sınırlı Sorumlu Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi 2019-2020 Yılları Seçimli Olağan Genel Kurulu 4 Eylül 2021 Cumartesi günü gerçekleşti.

Genel kurul, PERPA A Blok büyük toplantı salonunda gerçekleşti. Katılımcılar, pandemi koşulları nedeniyle HES kodu sorgusu ve maske kontrolünün ardından salona alındı.

Perpa Kooperatifi 2019 ve 2020 yılları faaliyet raporları, bilanço–gelir gider hesapları ve denetim kurulu raporları ayrı ayrı okundu, görüşüldü, ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.

Perpa Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususları ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.
2021 dönemi, Kooperatif tahmini gelir-gider hesapları ve bütçe talimatı oylanarak kabul edildi.

Görev süresi sona eren yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, 11 asıl ve 11 yedek yönetim kurulu üyesi ile 3 asıl ve 3 yedek denetim kurulu üyesi seçimine geçildi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oyların sayımı başladı.

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin aylık huzur hakkının 1000 TL olarak geçen dönemle aynı kalması görüşüldü ve oylanarak kabul edildi.

Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 279 pafta 2152 ada 174 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak, kooperatif genel kurulunun onayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İmar İnşaat A.Ş ve kooperatifimiz arasında yapılmış arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinin, tadili, iptali ile PERPA Ticaret Merkezi dışında yapılması öngörülen projelerin her türlü tadili, iptali (takas, iade, otopark, revizyon vb.) mevcut inşaat projeleri ile ileride yapılacak inşaat projelerinin kooperatif yararlarına uygun olarak değiştirilmesi ve bu hususlarla ilgili bilcümle işlemlerin yapılması hususlarında, bağımsız bölüme (ferdileştirme) geçiş konusunda, tapu müdürlüğü ve sair kurumlar nezdinde, gerekli tüm muameleleri yapmak, kooperatifimizi ve üyelerimizi temsilen PERPA Ticaret Merkezi kat malikleri kurulu toplantılarına katılma,oy kullanma ve benzeri tüm hususlarda yönetim kuruluna görev ve yetki verilmesi oylandı ve kabul edildi.

Kooperatif kârının üyelere dağıtılmayarak kooperatif menfaatine uygun işlerde kullanılması ve bütçe içinde kalması hususu görüşüldü, oylandı ve kabul edildi.

Çarşaf liste usulüyle yapılan yönetim ve denetleme kurulları seçimlerinde mevcut başkan Hacı Demir ve mevcut yönetim kurulu yüzde 92,75 oy oranı ile, mevcut denetleme kurulu yüzde 92 oy oranı ile seçimi kazandı.

2019-2020 Yılları Olağan Seçimli Genel Kurulu Yüzde Oy Alım Oranları:
Hacı Demir 92,75
Harun Solakoğlu 91,84
Osman Arman 90,94
Hasan Akdemir 91,54
Mürsel Cömert 91,54
Harun Ağırbaş 91,84
Mustafa Saim Yıldırım 91,24
Aslı Arslan 90,94
Selçuk Çelik 91,24
Abdullah İpekli 90,94
Ercan Karakurt 90,33
Sabri Ataseven 71
Tansel Vedat Abaoğlu 71,6
Hüseyin Ergun 71,6
Erol Gökmen 71,6
Fuat Karaman 71,3
Necati Baba 71,6
Hasan Ulusoy 71
Dursun Kısa 71,6
Yavuz Kavak 71,6
Yaşar Kantarcı 71,3
Salim Şakrakdil 71,3
Yücel Kayar 2,11
Aydın Kumru 1,81
Halil Erdem Gültekin 1,51
Yaşar Güngör 0,6
Atakan Yücel 2,11

PERPA Kooperatifi 2021-2024 Dönemi Yönetim Kurulu:
Yönetim kurulu üyeleri Hacı Demir (Başkan), Başkan Yardımcıları Harun Solakoğlu, Osman Arman ve Mürsel Cömert, Sayman Üye SMMM Hasan Akdemir, Üyeler Harun Ağırbaş, Mustafa Saim Yıldırım, Aslı Arslan, Selçuk Çelik, Abdullah İpekli, Ercan Karakurt
Denetleme Kurulu Üyeleri: Yusuf Korkmaz, Yılmaz Bebek, Ömer Cenk Yazan

2021 – 2024 dönemi için seçilmiş olan PERPA Kooperatifi Yönetim Kurulunun ticaret sicil tasdiknamesi hazırlandı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tasdik ve tescil edildi ve 6 Eylül 2021 tarih 10402 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandı.

PERPA İnternet Sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Visited 10 times, 1 visit(s) today