Perpa B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 26 Ocak 2019 Cumartesi günü gerçekleşti.

Genel Kurul, Perpa B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir’in açılış konuşmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından divan heyetinin seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Ali Duran Polat, Katip Üyeliğe Mehmet Tuncer, Oy Sayım Memurluğuna Semiha Benian atandı.

Oy birliği ile Divan heyeti, toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılındı.

Perpa TV tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu videosu izlendikten sonra faaliyet raporu ve 2018 yılı Bilanço – Gelir Gider Hesapları ile ilgili kat maliklerinin görüş ve soruları alındı.

PERPA B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir kat maliklerinin sorularına cevap verdi.

PERPA B Blok Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Yavuz söz alarak ısıtma soğutma sistemi ve pay ölçerlerin teknik detaylarıyla ilgili sorulan sorulara cevap verdi.

Perpa B Blok Denetleme Kurulu Üyesi Aslı Arslan tarafından 2018 yılı B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği denetim kurulu raporu okundu.

Perpa B Blok Yönetim Kurulu 2018 yılı Faaliyet Raporu oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2018 yılı B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Bilanço Gelir – Gider Hesapları oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2018 yılı B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Denetim Kurulu Raporu oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu Denetim Kurulu Üyesi Fatih Oğuz tarafından 2018 yılı Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu Denetim Kurulu Raporu okundu.

Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulunun 2018 yılı Faaliyet Raporu, 2018 yılı Bilanço – Gelir Gider Hesapları ayrı ayrı oylandı ve oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Temsilciler Üst Kurulu 2018 yılı Denetim Kurulu Raporu oylandı ve oy çoğunluğu ile kabul edildi.

PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylandı ve oy çoğunluğu ile kabul edildi.

PERPA Ticaret Merkezi B Blok Denetim Kurulu üyelerinin ibrası oylandı ve oy çoğunluğu ile kabul edildi.

PERPA Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

PERPA Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Denetim Kurulu üyelerinin ibrası oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok için hazırlanmış olan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin 2019 yılı İşletme Projesi Perpa B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir tarafından sunuldu.

Kat malikleri 2019 yılı işletme projesi hakkında görüş, öneri ve sorularını paylaştı.

Perpa B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir kat maliklerinin sorularını yanıtladı.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok için hazırlanmış olan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin 2019 yılı İşletme Projesi, İşletme Proje Talimatı ve ödeme takviminin kabulü oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu için hazırlanmış olan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin 2019 yılı İşletme Projesi PERPA Temsilciler Üst Kurulu Müdürü Ali Rıza Yıldıran tarafından sunuldu.

Kat malikleri söz alarak üst kurul işletme projesiyle ilgili görüş, öneri ve sorularını iletti.

Perpa B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir kat maliklerinin sorularını yanıtladı.

Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu için hazırlanmış olan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin 2019 yılı İşletme Projesi ve İşletme Proje Talimatının kabulü oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Türkiye’nin ekonomik koşulları nedeniyle elektrik ve doğalgaz ana gider kalemlerinin yüzde 80’in üzerinde zamlanması, devlete ödenen sigorta primlerinde yüzde 25 oranında artış, asgari ücretin yüzde 26 artış ile 2 bin 20 TL olması, Dolar kurundaki artışın bakım onarım maliyetlerini artırması, çalışılan taşeron firmaların ve dışardan sağlanan diğer hizmetlerin birim fiyatlarında artış yaşanması mecburi olarak 2019 yılı aidatlarına yansıdı. Genel Kurul sonucunda oy çokluğu ile PERPA B Blok’ta 2019 yılında metrekare başına 65 TL aidat alınması karara bağlandı.

Perpa B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu dilekler ve kapanış konuşmalarıyla son buldu.

Perpa B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu