PERPA B Blok Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2019 Perşembe Günü gerçekleşti.

Genel Kurul PERPA Kooperatifi Başkanı Hacı Demir’in açılış konuşmasıyla başladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve vefat etmiş olan Perpalılar için saygı duruşunun ardından divan heyetinin seçimine geçildi.

Divan heyeti başkanlığına Ali Duran Polat, Divan Başkan Yardımcılığına Erdem Ceylan, Katip üye ve oy sayım memurluklarına Mehmet Tuncel ve Necati Erbaş’ın getirilmesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Divan heyetinin toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi günü gerçekleşen PERPA Kooperatifi 2018 yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiş olan yönetim kurulu üyelerinin aynı zamanda PERPA B Blok Yönetim Kurulu olarak yetkilendirilmesi kat malikleri tarafından oylandı ve kabul edildi.

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları: Harun Solakoğlu, Osman Arman

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Akdemir

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Yönetim Kurulu Üyeleri: Mürsel Cömert, Harun Ağırbaş, Mustafa Saim Yıldırım, Yavuz Kavak, Aslı Arslan, Hasan Akdemir, Selçuk Çelik, Abdullah İpekli

PERPA B Blok Denetleme Kurulu Üyeleri: Mehmet Tuncel, Cengiz Saygın, Aykut Öztürk

PERPA Üst Kurulu’nda PERPA B Blok’u temsil edecek Denetleme Kurulu Üyesi: Semiha Benian

PERPA B Blok Yönetim ve denetleme kurulu için huzur haklarında bir değişim olmadan yönetim kurulu için 1000 TL, denetleme kurulu için 750 TL huzur hakkı alınması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Kat malikleri dilekler ve kapanış bölümünde söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler.

PERPA Kooperatifi Başkanı Hacı Demir kapanış için söz alarak kat maliklerine teşekkür etti.

Visited 11 times, 1 visit(s) today

PERPA B Blok Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı