Perpa B Blok Isıtma/Soğutma Tüketim Borç Sorgulama Sistemi Nasıl Çalışıyor?

“Perpa B Blok sayaçlarının okuma işlemleri İSTA Enerji Hizmetleri firması tarafından yapılmakta ve Perpa B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği’ne bildirilmektedir. Sayaç okuma işleminizle ilgili soru ve sorunlarınızı ista Enerji Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne bildirebilirsiniz.

İSTA İrtibat Telefonu: +90 216 474 22 22

İSTA’nın Hazırladığı Tüketim Raporunun İçeriği

Dükkana ait ısıtma ve soğutma bedeli Özet bölümünde gösterilmektedir. ısıtma ve Soğutma tüketimi için ödenecek toplam tutar ayrıntılı olarak Özet bölümünün altında yer almaktadır.
Genel Tüketim Bilgileri bölümü Perpa B Blok’un ısıtma ve soğutma fatura değerlerinin ayrı ayrı toplam tutarlarını gösterir.
Birim Fiyat Hesaplama bölümü, ilgili döneme ait birim fiyatların nasıl hesaplandığını içerir.
Dükkana ait tüketimler birim fiyatlar ile çarpılıp, ısıtma ve soğutma toplam tüketim tutarı hesaplanır. Bireysel Tüketim Bilgileri bölümünde yer alır.
Isıtma toplam ödenecek tutar kırmızı şerit ile, soğutma toplam ödenecek tutar mavi şerit ile altı çizilerek vurgulanmaktadır.
Enerji verimliliği kanununun aşağıda bahsi geçen maddesi gereği, dükkanlar hiç ısıtma / soğutma kullanmasalar dahi binanın toplam ısıtma giderlerinin % 30’luk bölümüne, dükkanın m2’si oranında katılacaklardır.

GİDERLERİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 8 – (Isıtma ve sıhhi sıcak su gider paylaşımı hesaplaması) (1) Merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.
Ödemelerinizi geciktirmeden Perpa B Blok Yönetimi’ne yapmanızı rica ederiz. ”

Visited 29 times, 1 visit(s) today