PERPA B Blok 2021 Yılı İşletme Projesi

Değerli kat maliklerimiz, üyelerimiz ve kiracıları,
Covid 19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek toplantılar ertelenmiştir.
Ticaret Merkezimizde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi, binamızın güvenlik, temizlik, ısınma, aydınlatma, teknik, otopark ve benzeri hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi gerekmektedir. Ancak genel kurul düzenlenememektedir.
Kat Mülkiyeti Kanununun 37. Maddesi gereğince “kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar”
Bu kapsamda 2021 yılı asgari ücret artış oranı yüzde 21.56, TÜİK Yurtiçi Fiyat Endeksi yıllık yüzde 25.15, TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 14.60 olmasına rağmen, yönetim kurulumuzun uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında 25 Ocak 2020 tarihinde yapılan PERPA B Blok Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen işletme projesinde sadece yüzde 9.58 oranında artış yaparak 01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde uygulanacak işletme projesini hazırladık.
Hazırlanmış işletme projesi gereğince PERPA B Blok bağımsız bölüm maliklerinin / kiracılarının 2021 yılında genel gider katılım payı aidat avansı olarak 1 m2 yer için yıllık 80 TL ödeme yapmalarına karar verilmiştir. Aidat ödemeleri 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında 12 eşit taksitle yapılacaktır. Ocak ve Şubat ayı aidatları her ikisi birlikte Şubat ayının 5’ine kadar diğer takip eden aylık aidat ödemeleri ise her ayın 1’i ile 5’i arasında yapılacaktır. Bu tarihler arasında yapılmayan ödemelerden yüzde 5 gecikme tazminatı alınacaktır.
Genel gider katılım payı aidatları ile ısıtma soğutma faturalarını 2 ay üst üste ödemeyen kat malikleri / kiracılarına otopark, ısıtma soğutma, su gibi hizmetler durdurulacaktır.
Söz konusu kararların ayrıntıları, PERPA B Blok 2021 yılı tahmini bütçesi, 2021 yılı tahmini bütçesi işletme projesi talimatı mektup halinde kat maliklerimize gönderilmektedir. Ayrıca perpa.com.tr internet sitemizde de yer almaktadır.

https://www.perpa.com.tr/posts/view/1141/perpa-b-blok-2021-yili-isletme-projesi