Perpa B Blok 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Perpa B Blok 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu 3 Şubat 2018 Cumartesi günü gerçekleşti.

Genel Kurul, Perpa Kooperatifi ve Perpa B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü’nün açılış konuşmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından divan heyetinin seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Ali Duran Polat, Başkan Yardımcılığına Yılmaz Bebek, Katip Üyeliğe Necati Erbaş atandı.

Oy birliği ile Divan heyeti, toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılındı.

Perpa TV tarafından hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu videosu izlendikten sonra Perpa B Blok Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylandı ve kabul edildi.

2017 yılı B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Bilanço Gelir – Gider Hesapları oylandı ve kabul edildi.

Perpa B Blok Denetleme Kurulu Üyesi Aslı Arslan tarafından 2017 yılı B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği denetim kurulu raporu okundu.

Kat malikleri söz alarak denetim kurulu raporu hakkında görüş bildirdi.

Perpa B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü ile Perpa B Blok Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hacı Demir kat maliklerinin konu hakkındaki sorularını cevapladı.

2017 Yılı B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Denetim Kurulu Raporu oylandı ve kabul edildi.

Perpa Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu çalışanı Ali Rıza Yıldıran tarafından 2017 yılı Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu Denetim Kurulu Raporu okundu.

PERPA Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulunun 2017 yılı Faaliyet Raporu, 2017 yılı Bilanço – Gelir Gider Hesapları, denetim kurulu raporu ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.

PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetim Kurulu üyeleri ile PERPA Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Yönetim Kurulu üyelerinin ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Denetim Kurulu üyeleri ile PERPA Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususları ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.

PERPA B Blok 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ilişkin 2018 yılı İşletme Projesinin, İşletme Proje Talimatının ve ödeme takviminin müzakeresi hususlarına geçildi. Perpa B Blok Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hacı Demir söz alarak konu hakkında bilgi verdi.

Kat malikleri söz alarak 2018 yılı Perpa B Blok işletme projesiyle ilgili görüşlerini bildirdiler.

Perpa B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü kat maliklerinin sorularını cevapladı.

PERPA Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu için hazırlanmış olan 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ilişkin 2018 yılı İşletme Proje talimatı okundu.

PERPA Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu 2018 yılı İşletme Projesi talimatı oylandı ve kabul edildi.
PERPA Ticaret Merkezi B Blok’ta Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında ısı yalıtım çalışmaları ve çatının kapatılması, ayrıca B Blok’un kendi enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla B Blok çatısına güneş enerjisi panellerinin konulması hususları oylandı ve kabul edildi.

Perpa B Blok 2018 yılı aidatlarında ek bir artış yapılmadı. 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da metrekare başına 55 TL aidat alınması karara bağlandı.

Perpa B Blok 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu dilekler ve kapanış konuşmalarıyla son buldu.

Visited 11 times, 1 visit(s) today