Kuşak Çatışması II

Uzman Psikolog Mert Özaydın’la kuşak çatışmasını incelemeye devam ediyoruz. Kuşak çatışmasına çözüm önerilerini değerlendiren Özaydın: ” Çalışanların çalışma şartlarının eşit olması çatışmayı engeller. Şirket içi aktiviteler kuşakları birbirine kaynaştırabilir. Farklı kuşakların birbirlerine karşı empati becerilerini geliştirmesi gerek. Önceki nesil kendinden genç olan neslin bakış açısını çözmeye çalışmalı” diyor.
“Ataerkil toplumlarda kuşak çatışmasının üstü kapalıdır” diyen Özaydın, ataerlik çalışma düzeninin egosal sürtüşme ve saldırganlık doğurduğunun altını çiziyor.
Özaydın Y kuşağının farklarına da vurgu yaptı. “Y kuşağı özerk yaşıyor. X ve Bebek Patlaması Kuşağı’nda iş tanımları esnekken, Y Kuşağı sadece tanımlı işini yapmak ister” diyor.
Hızlı teknolojik değişimin kuşaklar arası çatışmaya etkisini değerlendiren Özaydın: “Teknolojik gelişim, sosyal etkileşimde değişim yarattı. Teknolojik değişim 5 kuşağın evrimini en çok etkileyen faktör” diyor.
Ülkeler arası kuşak farklarına değinen Özaydın: “Evlenme yaşındaki değişim kuşaklar arası çatışmayı etkiliyor. Türkiye firmaları yeni fikirlere kuşkulu yaklaşıyor” diyor.
Programda son olarak kuşak çatışması konusunda gelişmiş ülkelerle aramızdaki farklar değerlendiriliyor.

Visited 87 times, 1 visit(s) today