İTO Mali Müşavirlik Meslek Komitesi tarafından organize edilen İTO KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Panelinde İTO Yönetim Kurulu Üyesi Levent Taş ve İTO Mali Müşavirlik Meslek Komitesi Başkanı Güventürk Kalaslıoğlu açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Panelin moderatörlüğünü İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Vehbi Karabıyık gerçekleştirdi. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ÖTV Grup Müdürü Dilşad Derin, Yeminli Mali Müşavir, EY, Vergi Konseyi Başkanı Erdal Çalıkoğlu, Yeminli Mali Müşavir, E-Baş Hesap Uzmanı, E. İstanbul Defterdar Yardımcısı Nihat Uzunoğlu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Visited 17 times, 1 visit(s) today

İTO KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli