6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu IV

Bölüm içeriği:
1. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
2. Çalışanların yükümlülükleri
3. Çalışan temsilcisi
4. İş sağlığı ve güvenliği kurulu
5. İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
6. İşin durdurulması
7. İdari para cezaları ve uygulanması
8. Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı
9. Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi
10. İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü
Uzman: Arel İş Güvenliği Hizmetlerinden A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun

Visited 9 times, 1 visit(s) today