6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu III

Bölüm içeriği:
1. Tehlike sınıfının belirlenmesi
2. Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
3. Acil durum planları, yangın müdahale ve ilk yardım
4. Tahliye
5. Çalışmaktan kaçınma hakkı
6. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
7. Sağlık gözetimi
8. Çalışanların bilgilendirmesi
9. Çalışanların eğitimi
Uzman: Arel İş Güvenliği Hizmetlerinden A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun

Visited 7 times, 1 visit(s) today