PERPA Kooperatifi ve B Blok Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda kooperatif ve B Blok’un 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranları Perpa Portalı’ndan yayınlanacaktır.

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, 2018 yılı genel kurullarında yönetim olarak şeffaflığa verdikleri önemi vurgulamış ve 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarının paylaşılacağını beyan etmiştir.

Genel kurullarda beyan edildiği gibi, Sınırlı Sorumlu Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 1 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Tarihli Gelir Gider Tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranları, Personel Giderleri, 2019 Yılı Otopark Abone ve Bilet Ücretleri Tablosu, Perpa B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Tarihli Gelir Gider Tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarına perpa.com.tr – Perpa Portalından ulaşabilirsiniz.

Söz konusu tablolar üçer aylık dönemler halinde yayınlanmaya devam edecektir.

Visited 7 times, 1 visit(s) today

3 Aylık Tablolar Yayında!