PERPA B Blok Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda B Blok’un 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranları Perpa Portalı’ndan yayınlanmaya devam ediliyor.

PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, 2018 yılı genel kurulunda yönetim olarak şeffaflığa verdikleri önemi vurgulamış ve 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarının paylaşılacağını beyan etmiştir.

Genel kurullarda beyan edildiği gibi, Perpa B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Tarihli 2019 yılının ilk 6 ayına ait Gelir Gider Tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarına perpa.com.tr – Perpa Portalından ulaşabilirsiniz.

Visited 7 times, 1 visit(s) today

2019 Yılı İlk 6 aylık Tablolar Yayında!

PERPA GÜNDEM |