Tüketici güveni 6 yılın dibinde

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı. Hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 5,4 azalarak 64,39 oldu. Hanenin Maddi Durum Beklentisi Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı. Şubat ayında 86,75 olan endeks değeri, mart ayında 85,37’ye düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı.

Visited 6 times, 1 visit(s) today