Tanıtım mesajları 1 Mayıs’ta sona erecek

Telefon-internet hizmeti veren şirketlerin, vatandaşları rahatsız eden pazarlama, tanıtım amaçlı mesaj, arama ve maillerinin 1 Mayıs’ta sona ereceği belirtildi. Düzenleme Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kanunun 50. Maddesi uyarınca gerçekleşecek ve ihlal halinde ağır cezalar gelecek.

Elektronik haberleşme sektörü dışında finans, sağlık, bankacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından yapılacak pazarlama ve tanıtım gibi haberleşmelere ilişkin usul ve esaslar ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak mevzuat kapsamında belirlenecek.

Visited 8 times, 1 visit(s) today