Akışkan Gücü Sektörü I

Bölüm içeriği:
1. Akışkan gücü nedir
2. Hidrolik ve pnömatik sistem nedir?
3. Sektörün Türkiye’deki gelişimi
4. Sektörde ithalat ve ihracat
5. Sektörde ihracatı engelleyen faktörler
6. Sektörde markalaşmanın önemi
7. Yabancı firmaların milliyetçiliğinin sektöre etkisi
8. Çin mallarının sektöre etkisi
9. ISO standartları, Kalite, TSE ve Ayna Komite
Konuk: AKDER Akışkan Gücü Derneği Direktörü Abdullah Parlar
Editör-Sunucu: Anı Sağkan

Visited 13 times, 1 visit(s) today