PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok ISO 9001:2015 Belgesi

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Yönetimi’nin başlıca 2021 hedefinden biri ISO 9001:2015 belgesini almaktır.
Bu belge, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından verilir. ISO, Dünya’nın önde gelen kalite yönetim standardı olarak kabul edilmektedir. ISO 9001 Belgesi, işletme ve kurum gibi organizasyonların genel bir kalite anlayışına sahip olduğunu gösterir.
Dünya çapında sayısı 170’i aşan ülkede uygulanan ISO, yüzbinlerce kuruluşun genel kalite standartlarını ve yönetimsel ilkelerini belirler.
İlk olarak 1987’de yılında yayınlanan standart, en son yineleme ile günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde geçerli olan versiyonu ISO 9001:2015’tir.
ISO 9001:2015 belgesine sahip olan kuruluş, uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak kurum idaresini ve hizmetlerini gerçekleştirdiğinin, hizmet kalitesinin sürekli olduğunun güvencesini verir.
Bu sertifikaya sahip olan kurumlar, akredite yetkililer tarafından düzenli olarak denetlenir.
ISO 9001 sertifikalı kurum ve işletmeler, farklı ülke ve coğrafyalarda geçerli olan standart yönetim ilkelerine uygun bir şekilde hizmet vermekle yükümlüdürler. Bu ilkeler arasında;
Müşteri odaklılık
Standartlaşmış, iyileştirilmiş kurum içi performans
Kurum içi sağlıklı bilgi akışı
Etkin yönetim
Kaynakların verimli kullanımı
Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol bulunmaktadır.

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Yönetimi, çalışmalarından maksimum verim sağlamak ve üyelerinin memnuniyetini en üst düzeye taşımak arzusundadır. Bu nedenle günümüzün ihtiyaçlarına uygun şekilde, profesyonel biçimde tasarlanan ISO standartlarına sahip olmak istemektedir.

ISO 9001:2015 belgesine sahip olmak PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Yönetimi’nin başlıca 2021 hedeflerinden biridir.