PERPA Kooperatifi 2020 Yılı İlk 6 Aylık Tablolar Yayında!

PERPA Kooperatifi Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda kooperatifimizin gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarını düzenli olarak Perpa Portalı’ndan yayınlamaya devam ediyoruz.

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, 2018 yılı genel kurulunda yönetim olarak şeffaflığa verdikleri önemi vurgulamıştı. Gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarının düzenli olarak paylaşılacağını beyan etmişti.

Genel kurulda beyan edildiği gibi, Sınırlı Sorumlu Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 tarihli 2020 yılının ilk 6 ayına ait gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarına perpa.com.tr – Perpa Portalından ulaşabilirsiniz.

https://www.perpa.com.tr/posts/view/1051/6-aylik-tablolar-yayinda-01-01-2020-30-06-2020-perpa-kooperatifi-gelir-gider-tablolari

Visited 9 times, 1 visit(s) today
Category: PERPA GÜNDEM