Perpa Kooperatifi 2018 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu 27 Nisan 2019 Cumartesi günü gerçekleşti.

Genel Kurul, Perpa Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir’in açılış konuşmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından divan heyetinin seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Ali Duran Polat, Katip Üyeliğe Tomris Coşgun, Oy Sayım Memurluğuna ise Necati Erbaş, Aykut Öztürk ve Derya Karadiş atandı.

2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve bilanço, gelir gider hesapları kooperatif üyelerine Faaliyet Bülteni kitapçığı olarak hazırlanıp dağıtıldığı için oy birliği ile okunmamasına karar verildi. Denetleme Kurulu üyesi Asiye Yılmaz tarafından 2018 yılı denetim kurulu raporu okundu.

Kooperatif üyeleri söz alarak yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, gelir gider hesapları, denetleme kurulu raporu hakkında görüş ve önerilerini iletti.

Yönetim kurulu tarafından kooperatif üyelerinin sorularına cevap verildi.

2018 yılı Bilanço, Gelir – Gider Hesapları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususları ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.

Perpa Kooperatifi ve PERPA B Blok Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Sarayönü söz alarak yeni dönemde yönetim kurulunda yer almayacağını belitti. Perpa üyelerine sevgi ve saygılarını sundu.

Perpa Kooperatifi ve PERPA B Blok Genel Müdürü Remzi Yüzbaşıoğlu söz alarak PERPA’nın kuruluşundan bu yana devam ettirdiği görevinden ayrılacağını belirterek Perpalılara veda etti.

Aday listelerinin okunmasından sonra oylama işlemi başladı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oyların sayılmasına geçildi. Seçimi 473 oy ile Hacı Demir listesi kazandı. Yaşar Güngör listesi 81 oy aldı. 5 de geçersiz oy kullanıldı. Seçimde toplam 554 geçerli oy kullanıldı. Geçerli oyların yüzde 85.4’ünü Hacı Demir listesi, yüzde 14.6’sını Yaşar Güngör listesi aldı.

PERPA Kooperatifi 2019 – 2021 Dönemi Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir
Yönetim Kurulu Üyeleri: Harun Solakoğlu, Mürsel Cömert, Harun Ağırbaş, Osman Arman, Mustafa Saim Yıldırım, Yavuz Kavak, Aslı Arslan, Hasan Akdemir, Selçuk Çelik, Abdullah İpekli
Denetleme Kurulu Üyeleri: Yusuf Korkmaz, Yılmaz Bebek, Ömer Cenk Yazan

Perpa Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir kooperatif üyelerine teşekkür etti.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin aylık huzur hakkının 500 TL, denetim kurulu üyelerinin ise 750 TL olarak geçen dönemle aynı kalması görüşüldü ve oylanarak kabul edildi.

2018 dönemi, Kooperatif tahmini gelir- gider hesapları ve bütçe talimatı oylanarak kabul edildi.

Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 279 pafta 2152 ada 174 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak, kooperatif genel kurulunun onayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İmar İnşaat A.Ş ve kooperatifimiz arasında yapılmış arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinin, tadili, iptali ile PERPA Ticaret Merkezi dışında yapılması öngörülen projelerin her türlü tadili, iptali (takas, iade, otopark, revizyon vb.) mevcut inşaat projeleri ile ileride yapılacak inşaat projelerinin kooperatif yararlarına uygun olarak değiştirilmesi ve bu hususlarla ilgili bilcümle işlemlerin yapılması hususlarında, bağımsız bölüme (ferdileştirme) geçiş konusunda, tapu müdürlüğü ve sair kurumlar nezdinde, gerekli tüm muameleleri yapmak, kooperatifimizi ve üyelerimizi temsilen PERPA Ticaret Merkezi kat malikleri kurulu toplantılarına katılma, oy kullanma ve benzeri tüm hususlarda yönetim kuruluna görev ve yetki verilmesi oylandı ve kabul edildi.

Kooperatif kârının üyelere dağıtılmayarak kooperatif menfaatine uygun işlerde kullanılması ve bütçe içinde kalması hususu görüşüldü, oylandı ve kabul edildi.

Söz alan Perpa Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir yönetim kuruluna yeni katılan yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ve PERPA Kooperatifi yönetim personelindeki değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

Perpa Kooperatifi 2018 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu dilekler ve kapanış konuşmalarıyla son buldu.

Visited 8 times, 1 visit(s) today

Perpa Kooperatifi 2018 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu

PERPA GÜNDEM |