Perpa Kooperatifi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Perpa Kooperatifi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.16 Pazar günü, saat 11:00’de Perpa B Blok Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
Toplantı, Perpa Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü’nün açılış konuşmasıyla başladı.
Toplantı, divan heyeti seçimi ile devam etti. Oy birliğiyle divan başkanlığını Ali Duran Polat, katip üyeliğini Yılmaz Bebek, oy sayım memurluğunu Necati Erbaş üstlendi.
Perpa Kooperatifi Denetleme Kurulu Üyesi Derya Karadiş tarafından denetim kurulu raporu okundu.
Perpa Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü yeni üyeler için Perpa Kooperatifinin tarihine değindikten sonra Kooperatif çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Perpa Kooperatifi Olağan Genel Kurulu, Kooperatif üyelerinin soru ve önerileriyle devam etti.
Perpa Kooperatifi Yönetimi, kooperatif üyelerinin sorularına cevap verdi.
2015 yılı Bilanço, Gelir – Gider Hesapları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporları görüşüldü, oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususları ayrı ayrı oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.
01 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 dönemi, Kooperatif tahmini gelir- gider hesapları (tahmini bütçe) ve bütçe talimatı Perpa Kooperatifi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hacı Demir tarafından kooperatif üyeleriyle paylaşıldı.
2016 dönemi, Kooperatif tahmini gelir- gider hesapları (tahmini bütçe) ve bütçe talimatı oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.
1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında ana sözleşmede değişiklikler yapılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ön izni alınan anasözleşmenin bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hususları görüşüldü.
Görüşülen hususlar oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Yoğun katılımla gerçekleşen Perpa Kooperatifi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı iyi dilekler ve temenniler eşliğinde son buldu.

Visited 19 times, 1 visit(s) today