PERPA Güvenlik Personeli Kışlık Kıyafet İhalesi

PERPA Güvenlik Personeli Kışlık Kıyafet İhalesi yapılacaktır. Alım ile ilgili hazırlanan şartname, alınacak kıyafetlerin cinsi ve miktarı, örnek kıyafet resimleri fotoğraflarda mevcuttur.

PERPA Ticaret Merkezi Kat Malikleri Yöneticiliği Temsilciler Üst Kurulu Güvenlik Müdürlüğü Personeli Kışlık Kıyafet Alımı İhale Duyurusu

Söz konusu alımın detayları ve firmalar tarafından hazırlanacak kıyafetlerin örnek numuneleri Güvenlik Müdürlüğü’müzde de incelenebilir.

Teklifi kabul edilen firmanın en geç 12 Ekim 2018 tarihine kadar söz konusu işi sağlam ve kusursuz olarak teslim etmesi gerekmektedir.

Fiyat teklifleri, kıyafetlerin birer adet numunesi ile Üst Kurul Genel Müdürlüğü’ne kapalı zarf usulüyle 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar verilebilir.

PERPA’dan daha fazla haber için tıklayınız

PERPA Güvenlik Personeli Kışlık Kıyafet Alım İhalesi

PERPA Güvenlik Personeli Kışlık Kıyafet Alım İhalesi

Visited 10 times, 1 visit(s) today

PERPA Güvenlik Personeli Kışlık Kıyafet İhalesi