Perpa B Blok Tuvaletlerine Sensörlü Havlu Makinesi Yerleştirildi

Perpa’nın büyüklüğü; çalışan ve ziyaretçi sayısının fazlalığı nedeniyle ticaret merkezimizin temizliği büyük önem taşıyor. Özellikle tuvaletlerin temizliği, bulaşıcı ve alerjik hastalıkların ortaya çıkmasını ve yayılmasını engellemek için aşırı hassasiyet gerektiren bir konudur.

“İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca iş yeri tuvaletleri uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartlarını sağlayacak nitelikte ve sayıda olmalıdır. Tuvalet ve lavabolarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

Bu temizlik malzemelerinin sunumu da üzerinde durulması gereken bir unsurdur. Tuvaletlerde açıkta kullanıma sunulan havlu peçeteler hem hijyen açısından sakınca yaratır hem de peçetelerin düşmesi, dağılması nedeniyle israfa ve görüntü kirliliğine neden olur.

Tuvaletlerini hijyenik bir ortam yaratmak amacıyla sürekli temizleyen ve 3 ayda bir de dezenfekte eden Perpa B Blok, sorumluluk alanı içerisinde bulunan 18 tuvaletin her birine ikişer adet sensörlü havlu makinesi yerleştirdi. Böylece havlu peçetelerin, daha sağlıklı ve rahat kullanımı sağlandı.

Visited 5 times, 1 visit(s) today