PERPA B Blok 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

PERPA B Blok 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

PERPA B Blok 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı.

PERPA B Blok Kat Maliklerine Duyuru

PERPA TİCARET MERKEZİ Yönetim planı hükümleri gereğince, Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat Malikleri 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/01/2019 Cuma günü saat 11.00’de 13. Kat 2278 numarada bulunan Perpa Ticaret Merkezi B Blok Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı gündemle ve aynı adreste, 26/01/2019 Cumartesi günü, saat 11.00’ de yapılacaktır.

Kat Maliklerimizin genel kurul toplantısına bizzat katılmaları, mazeretli olmaları halinde vekaletname/yetki belgesi tanzimi ile vekaleten temsil edilmeleri gerekmektedir.

Perpa Ticaret Merkezi Yönetim Planı 55.Madde hükümleri gereğince; Vekilin, kat maliki, kiracı, eş veya 1.dereceden akraba olması şarttır. Bir kişi en çok 10 bağımsız bölüm malikinin temsilcisi olarak kurula katılabilir. Tüzel kişi kat malikleri kendi tabi oldukları yasanın öngörmüş olduğu temsil hükümlerine göre temsil olunurlar.

Toplantıya katılacak Tüzel kişi temsilcilerinin yetki belgesi /vekâletname ve şirket imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki bulunması durumunda, maliklerin aralarında, kat malikleri kurulunda temsil edilmek üzere bir temsilci tayin etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya asaleten veya vekaleten katılanların, tapu fotokopisi ile malik olduklarını belgelemeleri şarttır. Aksi halde toplantıya kabul edilmeyeceklerdir.

Saygılarımızla,
PERPA Ticaret Merkezi B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği

PERPA’dan daha fazla haber için tıklayınız

Visited 30 times, 1 visit(s) today