Rusya

Bölüm içeriği:
1. Rusya’ya ihracat potansiyelimiz,
2. Rus pazarının ve tüketicisinin özellikleri,
3. İhracatçıların pazarda dikkat etmesi gereken hususlar
Editör-Sunucu: Anı Sağkan
Konuklar: İTO Meclis Üyesi Necmi Sadıkoğlu, SWC Sertifika sahibi Ozan Sağlam

Visited 24 times, 1 visit(s) today