Pazar Araştırması – Brezilya I

Bölüm içeriği:
Brezilya’nın ekonomik durumu ve başarısı
Brezilya’nın da içinde bulunduğu BRIC ülkeleri 2050’de dünyaya hükmedecek
Brezilya, ekonomik gelişmeyi hızlandırıcı programlarla eyaletleri arasında denge kurmayı başardı
2020’de Brezilya’nın dünyanın 5. büyük pazarı olacağı öngörülüyor
Brezilya’nın ticari ve sevilen bir turistik merkez olması, ulaşım sektörü yatırımlarını artırıyor
Brezilya’nın diğer ülkelerle ticari ilişkileri
Brezilya’nın yabancı yatırımcıya bakış açısı
Brezilya, IT ve bankacılık dışındaki sektörlerde yabancı yatırımcıya çok açık
Brezilya artık denizden petrol çıkartıyor
Brezilya, emek yoğun sektörlerde yatırımcı çekiyor
Brezilya, gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla yabancı sermaya çeken ülkeler arasında
Brezilya’nın öne çıkan sektörleri
Brezilya, Latin Amerika ve Karayiplerin en çok ürün çeşitliliğine sahip ülkesi
Brezilya, dünyanın 8. büyük ekonomisi
Türkiye – Brezilya arasındaki ticari ilişkiler
İTO ve sektör birlikleri, Türk firmalarının Brezilya fuarlarına aktif katılımını sağlamaya çalışıyor
Konuk: İTO Meclis Üyesi, İTO 2 No.lu Toptan ve Dış Ticaret Meslek Komitesi Üyesi Necmi Sadıkoğlu
Editör-Sunucu: Anı Sağkan

Visited 3 times, 1 visit(s) today