Bir binada evi/dükkanı olan kişi kendi sahip olduğu alanda ısıtma yapmazsa, ısınmayan alanın yanında, altında ve üstünde bulunan komşuları ısınabilmek için daha çok ısıtma yapmak durumunda kalır. Bu nedenle enerji verimliliğini sağlayabilmek için kanunen 2000 m2’den büyük yapıların hepsinde merkezi ısıtma yapma zorunluluğu vardır. Enerji Verimliliği Kanunu yürürlüğe girmeden önce yapılmış binalar da merkezi sistemi kurmak zorundadır. Çünkü merkezi sistem ekonomik olmakta ve enerji verimliliği sağlamaktadır. PERPA B Blok Yönetimi 2017 yılında 4 borulu fan coil ısıtma soğutma projesini gerçekleştirdi. Herkesin tükettiği kadar ödeyerek enerji verimliliği sağlaması adına 2500 dükkanın tamamına 5000 adet pay ölçer taktı. GİDERLERİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 8 – (Isıtma ve sıhhi sıcak su gider paylaşımı hesaplaması) (1) Merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin %30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır. Giderlerin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi kapsamında dükkanlar hiç ısıtma soğutma kullanmasalar dahi binanın toplam ısıtma soğutma giderinin %30’uk bölümüne, dükkanlarının m2’si oranında katılmak durumundadırlar. Isıtma soğutma sistemini kullanmasanız dahi faturanıza yansıyan fazlalık gibi görünen pay kanunen eklenen ve bütün PERPA B Blok firmalarına paylaştırılan yüzde 30’luk ortak kullanım payıdır. Örneğin bir üyemizin Ekim 2019 ayına ait ısıtma soğutma tüketim faturasını inceleyelim. PERPA B Blok’un ısıtma için Ekim 2019 toplam doğalgaz faturası 28 bin 831 TL’dir. Faturanın yüzde 30’u 8 bin 649,3 TL’dir. PERPA B Blok 187 bin 371,8 m2 dir. Bu nedenle her bir m2’ye düşen birim ödeme fiyatı 0,0462 TL’dir. Faturanın sahibinin PERPA’da kullandığı alan 80 m2’dir. Faturanın yüzde 30’unun m2 başına düşen fiyatı olan 0,0462 TL ile 80 m2’yi çarptığımızda bulduğumuz 3,69 TL faturanın sahibinin kanunen zorunlu ödemesi gereken yüzde 30’luk sabit ısıtma kısmıdır. Isıtma giderinin geriye kalan yüzde 70’lik kısmı 20 bin 181,7 TL’dir. 19 bin 465,1 kw saat PERPA B Blokta ekim ayı içerisinde ısıtma yapan bütün üyelerin sayaçlarının tüketim toplamıdır. Bu durumda geriye kalan fatura kısmını sayaç tüketim toplamına böldüğümüzde 1 kilovatın birim fiyatı 1,0368 TL’dir. Faturamızın sahibi ekim ayında ısıtma yapmadığı için toplam faturanın yüzde 70’lik kısmıyla ilgili ödeme yapmaz ve sadece kanunen zorunlu olan 3,69 TL sabit ısıtma borcunu öder. Bu hesaplamalar her ay gelen faturaya göre tekrar hesaplanır ve ödenecek tutar her ay hesaplamaya göre değişir. PERPA B Blok olarak ısıtmamızı doğalgaz ile yapıyoruz. Soğutmamızı ise elektrik ile sağlıyoruz. Yazın her biri 600 kw enerji çeken yüzde 20 enerji tasarruflu chiller grubumuzu kullanıyoruz. Kışın ise chiller grubunu çalıştırmadan dış ortam havası ile yani free cooling sistemi ile soğutma yapıyoruz. Böylece daha az enerji tüketiyoruz. Sadece soğutma sistemimiz için kullandığımız bir elektrik sayacımız var. Örnek faturamızın soğutma bölümünü inceleyelim. Soğutmada Ekim 2019 için PERPA B Blok’un toplam tüketim tutarı 99 bin 327,5 TL’dir. Toplam soğutma giderinin yüzde 30’u 29 bin 798,25 TL’dir. PERPA B Blok’un toplam m2’sine böldüğümüzde m2 başına soğutma birim tutarı Ekim 2019 için 0,1590 TL’dir. Örnek fatura sahibinin kullandığı m2 alana göre hesaplandığında üyemiz için ekim ayı kanunen sabit soğutma ücreti 12,72 TL’dir. PERPA B Blok’un geriye kalan yüzde 70 soğutma gideri Ekim 2019 için 69 bin 529,25 TL’dir. PERPA B Blok sayaç tüketim toplamı 71 bin 492,75 kilovat saattir. 1 kilovat birim fiyatı bu durumda 0,9725 TL’dir. Örnek faturadaki üyemiz ekim ayında soğutma da yapmadığı için faturanın yüzde 70’lik kısmından sorumlu değildir. Bu durumda üyemiz ekim ayında ısıtma ve soğutma yapmadığı için “Giderlerin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesi kapsamında kanunen zorunlu olarak binanın toplam ısıtma soğutma giderinin %30’luk bölümüne, dükkanının m2’si oranında katılır ve Ekim 2019’da toplam 16,42 TL ödeme yapar. Perpa B Blok sayaçlarının okuma işlemleri İSTA Enerji Hizmetleri firması tarafından yapılmakta ve Perpa B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği’ne bildirilmektedir. Sayaç okuma yetkisi Enerji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalara verilmektedir. İSTA da yetkili firmalardan biridir. PERPA B Blok Yönetimi’nin sayaç okuma ve paylaştırma yetkisi yoktur. Sayaç okuma işleminizle ilgili soru ve sorunlarınızı İSTA Enerji Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne bildirebilirsiniz. İSTA İrtibat Telefonu: 0 216 474 22 22 Hizmetlerimizden faydalanmaya devam edebilmek için ödemelerinizi geciktirmeden Perpa B Blok Yönetimi’ne yapmanızı rica ederiz. Borcunuz fatura teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmezse, ısıtma soğutma tesisatınız otomatik olarak kapanır.

Visited 6 times, 1 visit(s) today

Neden ısıtma – soğutma yapmadığım halde giderin yüzde 30’luk bölümüne katılmak zorundayım?