İş’te Hukuk – Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

Bölüm İçeriği:
1. GSİB nedir?
2. GSİB konusuna giren gelirler
3. Ne zaman verilecek
4. Mükellefleri kimler
5. Hangi yollarla verilebilir?
6. Kira geliri elde eden herkes beyannameyi vermek zorunda mı
7. Kiranın toplu tahsilatında vergilendirme
8. Kiranın döviz cinsinden ödenmesinde vergilendirme
9. Kira gelirinin nakit olmaması durumunda vergilendirme
10. Konut – İşyeri kira geliri vergilendirme farkları
11. Beyanname verirken hangi giderler gelirden düşülebilir
12. Ölüm – Yurtdışı çıkışı durumlarında beyanname verilmesi
13. Beyannamenin zararla neticelenmesi
Konuk: Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Mali Müşavir Alim Karataş
Sunucu-Editör: Anı Sağkan

Visited 16 times, 1 visit(s) today