ISO 9001 ve ISO 27001 Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi

PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetimi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına ve KVKK eğitimlerine sahip olmak için danışman firması Kalibre Mühendislik ile eğitimlere devam ediyor.
Firmalar için oldukça aydınlatıcı olan “ISO 9001 ve ISO 27001 Yönetim Sistemleri Temel Eğitimini” PERPA sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz sizlerle paylaşıyoruz.
Eğitmen: Kalibre Mühendislik Genel Koordinatörü Kalite Yönetim Uzmanı Turgut HOLOĞLU
Eğitim İçeriği:
00:00 ISO nedir?
00:44 Standardizasyon nedir?
01:36 Yönetim Sistemlerinin Temel Amacı
03:17 Doküman ve Kayıt Yönetimi
05:33 EYS (Entegre Yönetim Sistemi) Dokümantasyon Yapısı
07:52 EYS Doküman ve Kayıt Yönetimi
09:40 Entegre Yönetim Sistemi (EYS)
09:56 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Standardı Maddelerinin Açıklanması
26:44 PUKÖ Döngüsü (Sürekli İyileştirme Döngüsü) nedir?
28:21 “Bir şeyi iyileştirebilmek için ölçmek gerekir. Ölçülmeyen şey iyileştirilemez”
31:25 EYS Sorumlulukları
39:06 Bilgi Güvenliği
42:11 Bilginin Değeri – Sınıfı
42:46 Gizli bilgiler bulutta saklanmalı mı?
48:06 Bilgi güvenliği yönetim sistemi ve KVKK farkı
49:25 Bilgi güvenliğinde erişilebilirlik
49:50 ISO öncesi dönemde İstanbul Üniversitesi Akademik Kadrosu tarafından hazırlanan PERPA Kalite Yönetimi El Kitapları
51:22 Denetim nedir?
52:32 Sistem denetimi nedir?
52:58 Proses Denetimi
53:07 Ürün Denetimi
53:47 Denetim Türleri
54:49 Denetim Prensipleri
01:00:24 Denetimde Örnekleme
01:00:57 Denetim Neden Yapılır?
01:06:33 İç Denetim Neden Yapılır?
01:07:15 İç Denetim Yapılırken Uygulanabilecek Bazı Hususlar
01:07:59 Denetimde Üst Yönetimin Sorumlulukları
01:08:57 İç Denetçi Görevleri
01:10:05 İç Denetçilerin Taşıması Gereken Özellikler
01:12:09 İç Denetçilerin Taşımaması Gereken Özellikler
01:14:00 İç Denetim Sıklığı
01:15:00 İç Denetim Akış Şeması
01:16:15 Denetim Süresinin Tespit Edilmesi
01:16:36 Denetim Tekniği

Visited 12 times, 1 visit(s) today