İş Kazaları ve Hukuksal Boyutu I

Bölüm içeriği:
1. İş kazaları konusunda ülkemizin durumu
2. İşverenleri işçinin sağlığını korumakla görevlendiren temel yasa metni
3. İşçinin iş kazası geçirmesi halinde işverenin sorumluluğu ve kaçınılmazlık ilkesi
Konuk: Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Mali Müşavir Alim Karataş
Sunucu-Editör: Anı Sağkan

Visited 17 times, 1 visit(s) today